Jak uzyskać najlepszy LEASING na rynku? Zadzwoń lub wyślij zgłoszenie już dziś.
Skorzystaj z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

Leasing operacyjny – Leasing finansowy

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz uzyskać atrakcyjny leasing

leasing operacyjny

leasing finansowy
leasing operacyjny, a finansowy
lizing operacyjny

Leasing operacyjny – leasing finansowy

Leasing operacyjny i finansowy

 • Leasing operacyjny nazywany jest inaczej usługowym. Przedmiot leasingu trafia do użytkowania przedsiębiorcy, ale jego właścicielem pozostaje firma leasingowa. Po upłynięciu okresu finansowania leasingobiorca może go wykupić za cenę określoną przy zawieraniu umowy. Amortyzacja jest w tym przypadku po stronie leasingodawcy, czyli właściciela.
 • Stawki amortyzacji określają, jaką część wartości zakupionego przedmiotu można odliczyć od podatku. Różnią się w zależności od tego, jakiego przedmiotu dotyczą i są określane ustawowo. Jeżeli przykładowo samochód amortyzowany jest przez 5 lat stawką 20%, to przez 5 lat można odliczyć maksymalnie 20% wartości tego samochodu od podstawy opodatkowania.
 • Okres pełnej amortyzacji danego przedmiotu wyznacza też okres jego eksploatacji. W przypadku leasingu operacyjnego czas finansowania jest krótszy od okresu amortyzacji. Musi jednak wynosić co najmniej 40% tego okresu. Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, dlatego objęty jest 23% stawką VAT.

Charakterystyka leasingu operacyjnego

 • amortyzacja po stronie leasingodawcy
 • do kosztów uzyskania przychodów wlicza się rata leasingowa oraz pozostałe koszty związane z tym leasingiem: czynsz inicjalny (opłata początkowa),opłaty manipulacyjne, prowizje
 • przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy podczas trwania umowy
 • możliwość wykupu przedmiotu leasingu po upływie umowy
 • okres finansowania wynosi co najmniej 40% okresu amortyzacji
 • podatek VAT płacony w ratach

Leasing finansowy

 • Leasing finansowy, zwany też kapitałowym, różni się od leasingu operacyjnego tym, że to finansujący jest właścicielem określonego przedmiotu. Dlatego to właśnie on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca użytkujący przedmiot może dokonać przeniesienia tytułu własności.
 • Czas trwania umowy jest podobny do faktycznego zużycia przedmiotu leasingu. Część raty traktowana jest jako koszt uzyskania przychodu u osoby korzystającej z przedmiotu (jest to część odsetkowa raty). Część kapitałową traktuje się jako kapitał przy operacji kredytowej.
 • Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów. To istotne, ponieważ w zależności od tego, jaką stawką VAT objęty jest przedmiot leasingu, taką samą będzie również objęty leasing. Dlatego ten rodzaj jest szczególnie opłacalny wtedy, kiedy brana do użytkowania rzecz ma stawkę 8% VAT – jest to np. sprzęt medyczny.

Charakterystyka leasingu finansowego

 • amortyzacja po stronie leasingobiorcy,
 • do kosztów uzyskania przychodu wlicza się rata odsetkowa i koszty amortyzacji,
 • właścicielem przedmiotu jest leasingobiorca,
 • możliwość przeniesienia tytułu własności po zakończeniu umowy,
 • krótszy okres finansowania,
 • podatek VAT płacony z góry.

Warto zwrócić także uwagę na różne formy płatności podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego podatek płatny jest z każdą ratą leasingową. Natomiast w przypadku leasingu finansowego podatek płaci się z góry za cały okres trwania umowy leasingu.

Oblicz ratę i koszt leasingu – kalkulator leasingowy